ولادت امام حسن عسکری (ع)... چاپ

 

"میلاد یازدهمین حجت خداوند، پیام آور آیینه و روشنی، بر رهروان صدیقش مبارک باد..."