رييس جمهور در ديدار كاركنان شركت پست كشور: افزايش سرعت، دقت، اعتماد و همچنين كاهش هزينه از موضوعات مهمي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد چاپ

 

ahmadinezhad0


دكتر احمدي‌نژاد عملكرد مجموعه پست كشور را بسيار دقيق و منسجم دانست و خاطرنشان كرد: اين مجموعه بايد خدمات خود را به مردم معرفي كند تا استقبال بيشتري از خدمات پستي شود.

 

دكتر محمود احمدي‌نژاد روز شنبه در ديدار كاركنان شركت پست سراسر كشور، اظهار داشت: با توجه به گسترش جامعه، ارتباطات نيز هر روز گسترده‌تر و پيچيده‌تر مي شود، كه پست در ميان اين ارتباطات از جايگاهي مطمئن، كارآمد و مطابق با نيازهاي روز جامعه برخوردار است.
رييس جمهور از دستگاه‌هاي اجرايي خواست، همه محموله‌هاي خود را براي جابه‌جايي به پست بدهند و گفت: پست متعلق به ملت و دستگاهي خدمتگزار است.
دكتر احمدي‌نژاد درباره ويژگي‌هاي مطلوب ارائه خدمات پستي تصريح كرد: افزايش سرعت، دقت، اعتماد و همچنين كاهش هزينه از موضوعات مهمي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد زيرا پست با سيستم‌هاي ديگري مانند پيامك و ايميل رقابت مي‌كند.
رييس جمهور در ادامه اظهار اميدواري كرد که مجموعه پستي كشور در خدمت اعتلاي كشور قرار بگيرد و افزود: هيچ مجموعه ارتباطي جاي نوشتن و كتابت را نمي‌گيرد و پست هميشه از جايگاهي ويژه برخوردار است.
دكتر احمدي نژاد همچنين ابراز اميدواري كرد، محموله‌هايي كه كاركنان شركت پست براي گيرندگان مي‌برند، سرشار از اميد، نشاط، دوستي، سرزندگي و خبر خوش باشد.
در اين ديدار شركت پست ايران، لوحي حاوي دو تمبر شخصي يادبود دكتر احمدي‌نژاد و پدر ايشان را به رييس جمهور اعطاء كرد.