اطلاعیه شماره (1) درخواست بررسی مجدد بسته معیشتی،وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی چاپ

به اطلاع دفاتر محترم می رساند خدمت ثبت درخواست بررسی مجدد بسته حمایت معیشت خانوار از هفته ی آتی در دفاتر مجهز به پوز در دسترس خواهد بود.

(اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد)

 

روابط عمومی پیشخوان خدمات ایرانیان