اطاعیه شماره (1) واریزی سرویس های اعتباری دفاتر پیشخوان دولت از ابتدای سال 98 چاپ

قابل توجه دفاتر محترم پیشخوان دولت


جدول ذیل واریز مبالغ مربوط به سرویس های اعتباری دفاتر پیشخوان دولت می باشد.شایان ذکر است این مبلغ از طریق پایا و به حساب معرفی شده برای کارتخوان نصب شده در دفاتر(پوز نارنجی)واریز شده است.

نکته1: واریز حق السهم دفاتر پس از محاسبه پس از واریز کارفرما ،به حساب دفاتر واریز می گردد.

نکته 2:در صورتی که اطلاعات دقیق تری مورد نیاز است لطفا از طریق سامانه پشتیبانی به واحد بانکداری یک تیکت ارسال فرمایید.

واحد بانکداری الکترونیک کانون سراسری دفاتر پیشخوان خدمات دولت