ارائه 228 خدمت دولتي در 18 هزار پيشخوان خصوصي چاپ

 

معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور از ارائه 228 خدمت دستگاه‌هاي دولتي در 18 هزار پيشخوان خصوصي خدمات الكترونيكي خبرداد.

احمد بزرگيان در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس افزود: خدمات قابل ارائه توسط پيشخوان‌ها احصاء شده و از طريق اين واحدها به مردم ارائه مي‌شود كه در حال حاضر شامل 228 خدمت دولتي در سراسر كشور است.
وي تأكيد كرد: طرح ارائه آمايش دفاتر پيشخوان الكترونيك در 15 استان ارائه شده و اين باعث مي‌شود، ارائه خدمات دستگاه‌هاي دولتي در اين 15 استان به آساني صورت گيرد.
معاون تحول و نوسازي اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور افزود: ساماندهي 10 هزار مركز ICT روستايي در دست بررسي است كه آنهايي كه قابل تبديل به دفتر پيشخوان خدمات الكترونيكي هستند، تغييرات صورت گرفته و با تفاهم‌نامه امضا شده با سازمان نظام مهندسي كشاورزي تعداد خدماتي كه به كشاورزان ارائه مي‌شود، از طريق اين پيشخوان‌ها عرضه مي‌شوند.
بزرگيان از راه‌اندازي درگاه واحد پيشخوان‌هاي الكترونيكي خبرداد و گفت: سازمان دولتي پست مسئوليت راه‌اندازي اين درگاه را بر عهده گرفته و بخش اجرايي را دفاتر پيشخوان الكترونيكي خصوصي انجام مي‌دهد.
وي تأكيد كرد: نظارت لازم بر ارائه خدمات ارائه شده در پيشخوان‌ها از سوي دستگاه صورت مي‌گيرد و براساس ماده 64 قانون برنامه پنجم دولت با واگذاري خدمات بخش خصوصي مسئوليت نظارت بر كيفيت ارائه خدمات را بر عهده دارد و واگذاري رافع مسئوليت دولت نيست.
معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تأكيد كرد: با اعمال نظارت اگر تخلفي در پيشخوان‌ها صورت گيرد، پيگيري مي‌شود آنچه ميزان حق‌الزحمه براي اين دفاتر براساس مقررات تعيين مي‌شود بگونه‌اي كه كارمزد مختصري از افراد گرفته مي‌شود و اگر طبق تصويب دولت و مجلس تعرفه‌اي بايد به حساب دولت واريز شود در حساب خزانه اعمال مي‌شود.
بزرگيان افزود: در حال حاضر 18 هزار دفتر پيشخوان الكترونيكي در كشور تشكيل شده‌اند كه شامل 10 هزار دفتر الكترونيكي روستايي و 8 هزار دفتر شهري در قالب بخش خصوصي و خدمات الكترونيك شهرداري و دفاتر پليس + 10 هستند.