توقف فرآیند دریافت کد رهگیری در دفاتر پیشخوان خدمات دولت چاپ

 

 

روابط عمومی کانون انجمن‌های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور