جلسه بررسی قانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی چاپ

روز دوشنبه 98/8/20 جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس با هدف بررسی ابهامات شورای محترم نگهبان به قانون ماده واحده دفاتر پیشخوان دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه بجز اعضاء محترم کمیسیون که به ریاست جناب آقای عزیزی برگزار شد، روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز حضور داشتند. در این جلسه مطالبی از جمله هزینه‌های ایجاد شده برای دفاتر پیشخوان دولت و جایگاه نمایندگان آن‌ها، اخذ مبالغ تعیین شده و ... مورد بحث قرار گرفت.

در جلسه کمیسیون با تشریح انتظارات شبکه دفاتر پیشخوان دولت مقرر گردید کار گروهی با ریاست کمیسیون اجتماعی و سایر مراجع مرتبط تشکیل و نسبت به بررسی و جمع بندی موضوع اقدام نمایند.

نکته جالب که این روزها بعضی از افراد در گروه‌های اجتماعی نسبت به تخریب ذهن دفاتر اقدام می‌نمایند این است که افراد حاضر در جلسه همگی افرادی آگاه و دارای شان اداری می‌باشند و بدون شک تصمیماتی را در جهت منافع دفاتر با تمام ملاحظات اتخاذ خواهند کرد. فلذا فارغ از اینکه تا چه اندازه بتوانیم جایگاه دفاتر پیشخوان دولت را در قالب قانون مستقل دفاتر پیش‌بینی نماییم و ارتقاء دهیم و نقش هر یک از دستگاه‌ها در این فرآیند چه خواهد بود ضرورت انسجام و عدم توجه دفاتر عزیز به شایعه پراکنی‌ها و ورود به این فضای غبارآلود، می‌تواند آینده قابل اتکاتری را فراهم نماید.

 

فلاح

دبیر کل کانون