امین اظهارات خود را تکذیب کرد چاپ

 

 

در جلسه هیأت مدیره کانون اظهارات عبدالمجید امین مورد ارزیابی اعضای هیأت مدیره و بازرسی کانون قرار گرفت.

در جلسه مورخ 6/7/90 هیأت مدیره کانون اقدامات عبدالمجید امین عضو هیأت مدیره کانون مورد بررسی قرار گرفت و با نظر اعضا فاقد دلایل لازم تشخیص داده شد.
در همین راستا صدور اطلاعیه با عنوان عضو هیأت مدیره، انعکاس مطالب در سایتهای مختلف و ارائه اخبار غلط و ایجاد تنش در بین تشکل از عمده مباحث مطروحه در این جلسه بود که امین ضمن تکذیب موارد مندرج در سایت ها به نقل از وی گفت: موارد مورد ادعای اینجانب همین مواردی است که در جلسه هیأت مدیره مطرح شده است.